top of page

ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້:

image.png

ຜູ້ຍິງ: ຖະ ໜົນ ກຳ ແພງເມືອງ, ໜ່ວຍ 18,

ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ
ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (856 21) 262442, (856 21) 261876
ແຟັກ: (856 21) 261880
ອີເມວ: info@champait.com

image-1_edited.jpg

ຕາຕະລາງເຮັດວຽກ:

ວັນຈັນເຖິງວັນເສົາ: 8 ໂມງເຊົ້າ - 6 ໂມງແລງ

ວັນອາທິດ: ປິດ

Contact us with any questions

Thanks for submitting!

bottom of page